O nás

Občianske združenie Symetrial SK je nezisková organizácia založená v septembri v roku 2015 za účelom podpory rozvíjania morálno-etického spôsobu života a uvedomenia si duchovno-kultúrnych hodnôt. 
Jednou z náplní združenia je šírenie diela pani Natálie de Lemeny Makedonovej, ktoré nám okrem dôležitých informácií ukazuje aj cestu k pravému zdroju poznania. 

So šírením kníh úzko súvisí aj vydavateľská činnosť, ktorú občianske združenie v plnom rozsahu zastrešuje príslušnými aktivitami ako sú: grafická a textová príprava kníh, webstránky, korekcia textov, preklad textov do cudzích jazykov, zabezpečenie distribúcie kníh na domáci a zahraničný trh, inzercia v časopisoch a internete, rozhovory v rádiu, atď...


Ciele združenia:

a) zvyšovanie osobného rozvoja občanov a kvality morálneho a etického života 
b) ochrana, prezentácia a šírenie duchovných a kultúrnych hodnôt
c) podpora vzdelávania a osvetová činnosť,
d) budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a jej zákonom
e) podpora zdravia a alternatívnych spôsobov liečenia.
Kontakt

Symetrial SK
Občianske združenie a 
vydavateľstvo


sídlo:
e-mail:
web:
Kadnárova 85, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
symetrial.sk@gmail.com

www.symetrial.sk

mob:
+421 918 360 307
SK
EN
Symetrial SK
Vydavateľ diela
VEČNÉ ZÁKONY
link na webstránku

O nás

Domov
Symetrial SK
Predaj kníhUdalosti v roku 1998 -
Doplňujúce informácie

Prijaté zo Svetla


P R A V D A
stručne a jasne
Posledná výzvaVýroky z 
Posolstva Grálu
Abd-ru-shinVesmírne spojenie - 
záchranná akcia
George Adamski, 1967IMANUEL -
čas nadišiel!
Abd-ru-shinČlánok v časopise
BalansRozhovory a prednášky
AUDIO - VIDEO
NovéPríbeh o Kráľovstve
svetla,  Nové
KNIHA + AUDIO