Domov
Symetrial SK

7. Prijaté zo Svetla dňa 16.4.2019

   
Stál som na lúke plnej kvetov a okolo sa rozprestieral hustý les. 

Po chvíli som bol zasiahnutý stĺpom svetla a postupne vyzdvihovaný do kozmickej lode. Ocitol som sa vo veľkom tmavom priestore, ktorý mi bol už dobre známy. I keď bola všade okolo mňa tma, vnímal som veľkosť haly vďaka modrastým svetielkam, ktoré lemovali povrch vnútra lode.

Zrazu som bol zasiahnutý svetlom prichádzajúcim spredu. Bol som v ňom celý ponorený. Vykročil som vpred. Po chvíli keď žiara svetla ustúpila, rozoznával som okolité tvary priestoru, do ktorého som sa dostal. Bola to dobre známa katedrála so stĺporadím a vysokým klenbovým stropom. Vpredu v diaľke som zazrel mladého Imanuela. Stál na vyvýšenom pódiu a vychádzalo z neho silné svetlo. Pokľakol som pred ním a sklonil hlavu. Imanuel zostúpil po stupňoch z pódia a vykročil ku mne až na začiatok vstupnej haly katedrály. Dotkol sa mojich ramien a pozdvihol ma, aby som vstal. Potom sme spolu kráčali až na druhý koniec katedrály. Vystúpili sme po stupňoch na pódium a zostali stáť na mieste. Po chvíli nás zhora zasiahol stĺp svetla a my sme ním boli vytiahnutí do nekonečného vesmíru. Pred nami sa vznášala bledomodrá planéta Zem. Videl som ako z obrovského objektu vedľa Zeme vychádzali vlny energie, ktoré ju celú obaľovali. Zem pod vplyvom tejto energie sa zrýchlene otáčala okolo svojej osi. 

Spýtal som sa Imanuela, čo to je, čo sa to deje so Zemou? 
   
Všetko sa zrýchľuje. Príde rázna zmena. Buďte pripravení. 


Podišiel som k Zemi a nahliadol zblízka čo na nej prebiehalo. Videl som ako severnú časť Európy zaplavila voda. Veľká časť pevniny Kalifornie sa odlomila a prepadla do oceánu. Výbuchy sopiek, zemetrasenia a prírodné živly sužovali Zem a jej obyvateľov.  

Cúvol som späť k Imanuelovi. Náhle nás zasiahol stĺp svetla prichádzajúci z výšin a pomaly sme ním boli vyzdvihovaný nahor.  Po chvíli stúpania sme sa ocitli v Hrade Grálu, kde nás už očakávali kráľ Imanuel a jeho manželka. Žiara Svetla bola všade navôkol. Pokľakol som a s úsmevom na tvári pozdravil. Po chvíli som sa spýtal. 

Kedy k tomu dôjde?

Príde k tomu čoskoro. Tá doba je už veľmi blízko. Buď trpezlivý.


Po rozhovore som ešte nejakú chvíľu zotrval v ich blízkosti a potom ma mladý Imanuel odprevadil rovnakou cestou dolu do katedrály. Tam sme sa rozlúčili a on sa vrátil späť hore do hradu Grálu. Ja som vykročil na začiatok haly a po chvíli som sa ocitol na lúke s kvetmi, kde celé toto prijatie začalo. 

1. Prijaté zo Svetla 
    dňa 10.2.20182. Prijaté zo Svetla 
    dňa 22.7.2018


3. Prijaté zo Svetla 
    dňa 20.9.20184. Prijaté zo Svetla 
    dňa 25.12.2018SK
EN
Prijaté zo Svetla
"Ako prijímam ..."5. Prijaté zo Svetla 
    dňa 27.3.2019


6. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.4.20197. Prijaté zo Svetla 
    dňa 16.4.2019


8. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.5.20199. Prijaté zo Svetla 
    dňa 19.5.2019