Domov
Symetrial SK

8. Prijaté zo Svetla dňa 12.5.2019

   
Stál som na lúke plnej kvetov. Bol som obklopený púpavami krásne sfarbenými do žlta. Všade navôkol vládol pokoj a ticho.

Po chvíli som bol zasiahnutý stĺpom svetla a postupne vyzdvihovaný do kozmickej lode. Ocitol som sa vo veľkom priestore vstupnej haly. Hneď za tým ma stĺp svetla vyzdvihoval smerom nahor až do známej katedrály k mladému Imanuelovi. Obaja sme vykročili smerom k sebe. Imanuelove biele svetlo, ktoré z neho neustále vyžarovalo sa rozprestieralo po celom priestore. Pri spodnej časti stupňov vedúcich k vyvýšenému pódiu sme sa stretli. Poklonil som sa a podali sme si vzájomne ruky pevne zovierajúc v predlaktí. Po chvíli vzájomného privítania sa sme vystúpili hore na pódium.

Odtiaľ nás stĺp svetla premiestnil do vesmíru kde sa pred našimi zrakmi vznášala naša planéta. 
Z blízkosti som pozoroval ako bola Zem intenzívne zasahovaná lúčmi žiarivého svetla. Podišli sme bližšie a mal som možnosť vidieť ako boli ľudia z týchto dávok zmätení. Mnohí nevydržali takú silu a postupne zomierali. 

Po chvíli sme sa znova ocitli v stĺpe svetla a boli vyzdvihnutí až do Hradu Grálu ku kráľovi Imanuelovi a jeho manželke. Pokľakol som pred nimi a úctivo pozdravil. Oni opätovali môj pozdrav. Chvíľu sme tak stáli v záplave svetla a s radosťou si hľadeli do očí. 
Potom kráľ Imanuel prehovoril:

Ľudia sa duchovne nevyvíjajú. Naplní sa to čo je napísané. Inej cesty niet. 


Po týchto slovách sme s mladým Imanuelom zostupovali v stĺpe svetla dole do Hradu Grálu nad jemnohmotnosťou, kde sme sa navzájom rozlúčili. Potom som bol  dopravený na lúku plnú žltých púpav kde sa toto moje prijatie zažalo. 

1. Prijaté zo Svetla 
    dňa 10.2.20182. Prijaté zo Svetla 
    dňa 22.7.2018


3. Prijaté zo Svetla 
    dňa 20.9.20184. Prijaté zo Svetla 
    dňa 25.12.2018SK
EN
Prijaté zo Svetla
"Ako prijímam ..."5. Prijaté zo Svetla 
    dňa 27.3.2019


6. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.4.20197. Prijaté zo Svetla 
    dňa 16.4.20198. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.5.2019


9. Prijaté zo Svetla 
    dňa 19.5.2019